اکسیژن ارک اکسید  مجتمع  گازهای طبی و صنعتی ارک اکسید

      تولید و پخش گازها صنعتی و طبی اکسیژن ، نیتروژن (ازت) ، هیدروژن ، آرگون ، هلیوم و استیلن با خلوص بالاوآزمایشگاهی، انجام پروژه های پرجینگ 

اکسیژن

اکسیژن ارک اکسید

قیمت اکسیژن تولید اکسیژن

اکسیژن Oxygen

عنصر شیمیایی از گروه ششم اصلی (۱۶) جدول تناوبی که گروه اکسیژن – گوگرد یا گروه کالکوژن ها نامیده می شود. عدد اتمی اکسیژن ۸  می باشد. دمای جوش اکسیژن در۱۸۲.۹۷- درجۀ سانتیگراد بوده و پتانسیل نرمال آن در ۲۵ درجۀ سانتیگراد برابر ۱.۲۲۹ ولت است.
O2+4H+4e-→2H2O

خواص:

گاز اکسیژن بدون رنگ ، بدون بو و بی مزه است و مایع آن تقریبا به رنگ آبی می باشد.  در دمای ۱۸۲.۹۷- درجۀ سانتیگراد میعان می کند که مایعی آبی رنگ به دست می آید و از منجمد شدن آن در دمای ۲۱۸.۷۸- درجۀ سانتیگراد بلورهای آبی مکعب شکل بدست می آید. اکسیژن در شرایط عادی به صورت دو اتمی   O 2 است . اگر سه اتم اکسیژن باهم ترکیب شوند اوزون تشکیل می شود.در فشار کمتر از یک جو با تاثیر تخلیه الکتریکی اکسیژن مولکولی به اکسیژن اتمی تبدیل می گردد . اکسیژن با اغلب عناصر به استثنای برخی گازهای نجیب ترکیب و تولید اکسید می نماید. واکنش آن با بیشتر ترکیب ها با ایجاد نور و گرما همراه بوده و منجر به تولید اکسیدها، اسیدهای اکسیژندار و نمک ها می شود. به این فرایند را اکسایش می گویند، ولی چنانچه توأم با ایجاد شعله باشد، به آن احتراق گفته می شود. برای شروع فرایند احتراق ، دمای بالاتری موسوم به دمای احتراق مورد نیاز است، زیرا مولکول های اکسیژن در دمای عادی تمایلی به واکنش از خود نشان نمی دهند. اکسایش ممکن است به طور آهسته، در مجاورت رطوبت و بدون ایجاد هیچگونه نور یا گرما، انجام بگیرد، که در این صورت آن را خوردگی یا پوسیدگی می نامند، برای مثال از خوردگی آهن و پوسیدگی گیاهان و جانوران نام برد. پدیده فسفر سانس نیز نوعی اکسایش بطئی می باشد، که در دمای معمولی انجام می پذیرد. فرایند احتراق در اکسیژن خالص خیلی سریعتر و با تولید نور و گرمای بیشتر رخ می دهد تا در هوا، زیرا در حالت اخیر نیتروژن موجود که حدود ۸۰% هوا را تشکیل می دهد، باید گرم شود. بدین سبب دمای شعله، هیدروژن – اکسیژن تا ۲۶۶۰ درجۀ سانتیگراد می رسد، در حالی که دمای شعله هیدروژن – هوا از ۲۰۴۵ درجۀ سانتیگراد تجاوز نمی کند. گرد زغال آغشته به اکسیژن مایع ، بر اثر جرقه به شکل انفجار آمیز محترق می شود. اکسیژن نقش عمده ای را، در کلیۀ واکنش های شیمیایی موجودات زنده و به ویژه در تنفس، بازی می کند انسان بزرگسال ، در حالت استراحت، به ۲۰ لیتر اکسیژن در هر ساعت احتیاج دارد. نیازمندی به اکسیژن بستگی به فعالیت دارد و با تشدید آن چندین برابر می شود. هوای تنفس با کمتر از ۷% اکسیژن منجر به بیهوشی شده و با کمتر از ۳% اکسیژن موجب خفگی می شود. در صورتی که تنفس اکسیژن خالص تا وقتی که فشار آن بیشتر از یک جو نباشد، هیچکونه آسیبی به سلامتی نمی رساند. اکسیژن و نیتروژن اکسید گازهایی هستند، که مولکول آن ها خاصیت پارامغناطیسی نشان می دهد. با وجودی که تعداد الکترون های اکسیژن زوج است، تصور می شود که گشتاور اسپین الکترون ها همدیگر را متقابلاً خنثی نمی کنند و در نتیجه دو الکترون منفرد موجود می باشند.

اکسیژن ارک اکسید

شناسایی:

تشخیص کیفّی و کمّی اکسیژن به کمک کروماتوگرافی گازی انجام می گیرد. افزون بر این، شناسایی کمّی گاز اکسیژن بر اثر جذب توسط محلول قلیایی پیروگالول، یا محلول اسیدی کروم سولفات ممکن می باشد.

پیدایش

اکسیژن در ترکیب پوسته عظیم ۱۷ کیلومتری زمین با۴۶۶گرم در تن شرکت کرده و فراوانترین عناصر می باشد. مقدار آن در ترکیب جو به ۲۳۱۵۰۰ گرم در تن می رسد. اکسیژن، در طبیعت، به شکل های آزاد و ترکیب یافت می شود. قسمت اعظم آب را اکسیژن تشکیل می دهد، که با هیدروژن پیوند خورده است. افزون بر این اکسیژن در ساختمان بیشتر کانی ها شرکت می کند. برای مثال می توان از اکسیدها، سولفات ها، کربنات ها و همچنین سیلیکات ها نام برد. اکسیژن یکی از اجزاء سازنده مواد گیاهی و حیوانی بوده وبدن انسان بیشتر از ۶۰% اکسیژن دارد. وجود اکسیژن اتمی در ارتفاعات بالاتر از ۱۰۰ کیلومتر ثابت شده است. تفکیک مولکول های اکسیژن به اتم ها، توسط نور فرابنفش اشعۀ خورشید انجام می پذیرد. با وجود مصرف اکسیژن در موارد متعدّد و وسایل مختلف، مقدار اکسیژن هوا، در نتیجه جذب و تحلیل و تفکیک بخار آب در طبقات بالای جو، پیوسته ثابت ماند.

تهیه:

تولید اکسیژن به سه روش عمده انجام می شود که عبارتند از:

1-روش الکترولیز آب
2-روش جذبی تحت فشار
3-روش تقطیر جزء به جزء

تولید اکسیژن با خلوص بالا ،اکسیژن مایع ، اکسیژن،فروش اکسیژن مایع با تناژ بالا
کاربرد:

مخلوط اکسیژن با هیدروژن یا استیلن در تولید دماهای بالاتر، به منظور جوشکاری و برشکاری، به کار می رود. همچنین از دمای بالاتر برای ذوب کردن کوارتز و فلزهای دیر ذوب و نیز تولید سنگ های زینتی سنتزی استفاده می کنند. در صنایع ذوب آهن و فولاد از اکسیژن خالص و نیز هوای غنی شده با اکسیژن برای انجام واکنش های متعدد استفاده می کنند. علاوه بر این امروزه، اکسیژن را در صنایع شیمی به طور روز افزون به جای هوا مصرف کرده و در آتش نشانی، کوهنوردی، صنایع پرواز و غواصی از وسایل مجهز اکسیژندار استفاده می شود. از اکسیژن مایع در موشک ها برای اکسایش مواد سوخت بهره می گیرند. اکسیژن در سال ۱۷۷۲ توسط شِل و در ۱۷۷۴ به وسیلۀ پریستلی ، بدون این که آن ها ارتباطی با همدیگر داشته باشند، کشف گردید. شِل اکسیژن را از حرارت دادن شوره نیترات و پریستلی آن را از حرارت دادن جیوه اکسید و سرنج تهیه کردند. این دانشمندان معتقد به نظریه فلوگستون بودند.

 

بالا

طراحی وب سایت و پشتیبانی وب سایت توسط وب نوش

با همکاری مهندس پاشایی