اکسیژن ارک اکسید  مجتمع  گازهای طبی و صنعتی ارک اکسید

      تولید و پخش گازها صنعتی و طبی اکسیژن ، نیتروژن (ازت) ، هیدروژن ، آرگون ، هلیوم و استیلن با خلوص بالاوآزمایشگاهی، انجام پروژه های پرجینگ 

پرجینگ و انواع آن

اکسیژن ارک اکسید 

 

 

پرجینگ به چه عملیاتی گفتهمی شود؟

به مجموعه عملیاتی که جهت  تخلیه وپاکسازی مواد یک خط لوله یا مخزن وجایگزین نمودن آن با گازهای مایع دیگرانجام می گیرد  پرجینگ  یا گازشویی  میگویند که اصطلاح انگلیسی آن purging  که معنی لغوی آن پاکسازی می باشد . 

 

 

 

 

 

 

 اهمیت پرجینگ:

 

 در صنایع و پتروشیمی ها پاکسازی خطوط و تست خطوط به دلیلجلوگیری از انفجارهای ناشی از ترکیب گازهای اشتعال آور با مواد واکنش زا  از اهمیت بالایی برخوردار است به همین سبب عملیات پرجینگ بسیار مهم می باشد.

 

انواع مختلف پرجینگ:

 اکسیژن ارک اکسید

              1- پاک کردن لوله انتقال یا مخزن با مواد خنثی:

 

         در این نوع پرجینگ یک ماده خنثی با محتویات اولیه یک لوله انتقال یا مخزن به صورت کامل که باید  جایگزین یکدیگر شوند و

نباید باهم مخلوط شوند.

 

 2- جایگزین نمودن:

        جایگزینی کامل یک ماده جدید به جای مواد قبلی ، به طوریکه اثری از مواد قبلی نباشد و مخلوط آنها تشکیل نگردد.

 

 3- رقیق کردن:

 

        در این نوع پرجینگ ماده جدید با مقداری از ماده قبلی مخلوط می شود .

 

 حال سوالی پیش می آید که چرا اغلب برای پرجینگ یا پاکسازی لوله ها یا مخازن از نیتروژن استفاده می گردد؟

 اکسیژن ارک اکسید

در پاسخ می توان گفت نیتروژن از لحاظ علم شیمی یکی از گازهای بی هوازی است و غیر قابل اشتعال است و برای راندن اکسیژن و رطوبت ها بسیار مناسب است و در صنایع نیز پاکسازی لوله ها و مخازن بخاطر حفظ امنیت و جلوگیری از انفجار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از همه مهم تراینکه نیتروژن در مقابل گازهای غیرفعالی مثل هلیوم و نئون ارزان قیمت است. 

 

 

بالا

طراحی وب سایت و پشتیبانی وب سایت توسط وب نوش

با همکاری مهندس پاشایی