اکسیژن ارک اکسید  مجتمع  گازهای طبی و صنعتی ارک اکسید

      تولید و پخش گازها صنعتی و طبی اکسیژن ، نیتروژن (ازت) ، هیدروژن ، آرگون ، هلیوم و استیلن با خلوص بالاوآزمایشگاهی، انجام پروژه های پرجینگ 

نیتروژن

نیتروژن(Nitrogen): نیتروژن یا ازت یکی از عناصر شیمیایی است که نماد نیتروژن N و عدد اتمی نیتروژن ۷ است. نیتروژن معمولاً به صورت یک گاز، مایع، دو اتمی بی اثر، بدون رنگ، بی‌مزه و بی‌بو است که ۷۸٪ جو زمین را دربر گرفته و در بافت های زنده بعنوان عنصر اصلی می باشد. نیتروژن ترکیباتی مثل آمونیاک اسید نیتریک و سیانیدها را شکل می‌دهد. چرخه نیتروژن: نیتروژن در واقع از گروه غیرفلزات است ودارای بار الکترون منفی3،0 می‌باشد. نیتروژن پنج الکترون در پوسته خود دارد و در نتیجه در اکثر ترکیبات 3ظرفیتی است. نیتروژن خالص یک گاز بدون اثر و بدون رنگمی باشد و ۷۸٪ جو زمین را به خود اختصاص داده است. در k63 منجمد شده و در k۷۷ به صورت مایع، به ماده سرمایشی معروف سرمازا (Cryogen) تبدیل می‌ گردد. پیدایش: از نظر حجم نیتروژن دارای بیشترین عنصر در روی کره زمین است. (1،۷۸٪ حجمی) و بوسیله تقطیر هوای مایع برای اهداف صنعتی تولید می گردد. ترکیباتی که حاوی این عنصر هستند در فضای بیرونی نیز وجود دارند. کاربرد: نیتروژن را می توانیم در طیف وسیعی از کاربردها من جمله پرجینگ یا پاکسازی لوله ها و مخازن استفاده نمود مهم‌ترین کاربرد اقتصادی نیتروژن برای ساخت آمونیاک از طریق…

اکسیژن

قیمت اکسیژن تولید اکسیژن اکسیژن Oxygen عنصر شیمیایی از گروه ششم اصلی (۱۶) جدول تناوبی که گروه اکسیژن – گوگرد یا گروه کالکوژن ها نامیده می شود. عدد اتمی اکسیژن ۸  می باشد. دمای جوش اکسیژن در۱۸۲.۹۷- درجۀ سانتیگراد بوده و پتانسیل نرمال آن در ۲۵ درجۀ سانتیگراد برابر ۱.۲۲۹ ولت است.O2+4H+4e-→2H2O خواص: گاز اکسیژن بدون رنگ ، بدون بو و بی مزه است و مایع آن تقریبا به رنگ آبی می باشد.  در دمای ۱۸۲.۹۷- درجۀ سانتیگراد میعان می کند که مایعی آبی رنگ به دست می آید و از منجمد شدن آن در دمای ۲۱۸.۷۸- درجۀ سانتیگراد بلورهای آبی مکعب شکل بدست می آید. اکسیژن در شرایط عادی به صورت دو اتمی   O 2 است . اگر سه اتم اکسیژن باهم ترکیب شوند اوزون تشکیل می شود.در فشار کمتر از یک جو با تاثیر تخلیه الکتریکی اکسیژن مولکولی به اکسیژن اتمی تبدیل می گردد . اکسیژن با اغلب عناصر به استثنای برخی گازهای نجیب ترکیب و تولید اکسید می نماید. واکنش آن با بیشتر ترکیب ها با ایجاد نور و گرما همراه بوده و منجر به تولید اکسیدها، اسیدهای اکسیژندار و نمک ها می شود. به این فرایند را اکسایش می گویند، ولی چنانچه توأم با ایجاد…
بالا

طراحی وب سایت و پشتیبانی وب سایت توسط وب نوش

با همکاری مهندس پاشایی